0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 chính thống tu chân văn + xuyên sách + pháo hôi trọng sinh 】

Xuyên qua thành sách bên trong pháo hôi nữ phối, An Thanh Ly không khóc không oán, ngược lại vui vẻ đến nhảy lên cao ba trượng.

Thử hỏi, lại đến một đời, có linh căn có thể tu tiên, chỉ cần chịu cố gắng, di sơn đảo hải ngay trong tầm tay, sống một ngàn tám trăm năm cũng không phải là không thể được, còn có cái gì không hài lòng!

Liền là đông đảo kịch bản nhân vật âm hồn bất tán, nguyên nữ chủ vẫn như cũ là mạnh đến mức chói mắt, nguyên nam chủ vẫn như cũ là kia cao lãnh chi hoa, còn có kia đông đảo nữ phối nam phối đến chết không đổi, nhiệt tâm đem nàng An Thanh Ly hướng pháo hôi đường bên trên đẩy!

An Thanh Ly biểu thị, đều mạc ai lão tử, cô nãi nãi chỉ nghĩ lên như diều gặp gió thanh thiên đi!