0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 726 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ Minh triều xuyên qua đến năm 2000, đời này, Đinh Tu chỉ có thể thay cái cách sống.

Đạo diễn: Nghe nói ngươi rất có thể đánh, ta có cái hí muốn tìm ngươi, độ khó rất cao.

Đinh Tu: Thêm tiền liền được.

Đạo diễn: Kỳ thực tìm ngươi chỉ là mua cái bảo hiểm, không nhất định dùng trên.

Đinh Tu: Ta đây không quản, tìm ta liền phải trả tiền, thiếu một cái cũng không được. . .