0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 99 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Làm một cặn bã nữ phụ, Kỷ Dao vẩy lấy chính mình tướng công Hầu gia, nghĩ đến trong cung ánh trăng sáng thái tử.

Bị pháo hôi về sau, hết thảy lần nữa đến.

Kỷ Dao dự định thay đổi triệt để, dẫn đầu cả nhà yên lặng chạy vội thường thường bậc trung.

Không ngờ đến, chồng trước thành quyền thần một tay che trời, nhất định phải cho nàng làm chỗ dựa: “Cùng bản hầu, vinh hoa phú quý mặc cho ngươi hưởng.”

Kỷ Dao: . . . Nhưng ta hiện tại không cặn bã a!

Chồng trước: Ha ha.

Kỷ Dao: Thật đáng sợ.