0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 105 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võng Du Tam Quốc: Phó chức nghiệp tông sư 】Lý Phong vì cứu bạn gái, bị xe tông thành người thực vật, xuyên đến Thiên Mệnh du hí trước khi mở ra mấy năm, trở thành thôn dân của Đào Viên Thôn, cùng thôn còn có Thái Ung, Tư Mã Huy, Trương Trọng Cảnh, Kiều Huyền (cha của nhị kiều), Tuân Sảng, Bàng Đức Công…. một nhà.

Cầm, kỳ, y, thi, họa, câu cá… đều được các đại sư chân truyền. Còn trở thành thanh mai trúc mã của Thái Diễm, Tiểu Kiều, Đại Kiều.

“Thái Diễm độ hảo cảm đạt được 100(max trị số), chúc mừng người chơi thu được ‘Tú ngoại tuệ trung chi Thái Diễm’ hồng nhan thêm được, may mắn + 15. . .”

“Đại Kiều độ hảo cảm đạt được 100(max trị số), chúc mừng người chơi lấy được ‘Khuynh thành tuyệt thế chi Đại Kiều’ hồng nhan thêm được, may mắn + 15. . .”

“Bộ Luyện Sư độ hảo cảm đạt được 100(max trị số), chúc mừng người chơi thu được ‘Yểu điệu thướt tha chi Bộ Luyện Sư’ hồng nhan thêm được, may mắn + 15. . .”

Thế giới thông cáo: Chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi Lý Phong thành công câu ra Kim Long ngư (thần cấp phẩm chủng), thưởng cho ‘Thần cấp gói quà lớn một cái’, thế giới danh vọng + 1 vạn

Thế giới thông cáo: Chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi Lý Phong thành công đem phó chức nghiệp 【 câu cá 】 thăng đến tông sư cấp, thưởng cho danh xưng: Phó chức nghiệp tông sư (duy nhất)

Danh xưng: Phó chức nghiệp tông sư (duy nhất), mang vào danh xưng kỹ năng: Tông sư chi lực

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH TỪ CHƯƠNG 55. TÁC RA HƠN 300C. NGÀY TÁC RA 6-7 CHƯƠNG.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10C.

BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG. 10K ĐẬU BONUS 5 CHƯƠNG.