0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 78 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Người mang nhân vật phản diện hệ thống Tô Lạc sau khi chết, bị phán giam giữ tại Địa Ngục. . .

“Đinh! Ngài bị Địa Ngục giam giữ 100 năm, nhân vật phản diện giá trị + 200 vạn! Ban thưởng U Minh Kiếm!”

Tô Lạc nếm đến ngon ngọt: “Địa Ngục thật là thơm! Không muốn đi!”

Vui sướng qua trăm năm, Âm sai thả hắn chuyển thế đầu thai, lại bị thối đánh một trận. . .

“Đinh! Ngài đánh tơi bời đầu trâu, nhân vật phản diện giá trị + 10 vạn! Ban thưởng ‘Chí Tôn Cốt’ !”

Khiêu khích phủ, nghiệp chướng nặng nề, thêm phạt 1000 năm.

Tô Lạc cười: “Một ngàn năm, lại có thể tấm đệm lông dê!”

“Đinh! Ngài bị Địa Ngục giam giữ 1000 năm, ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 3000 vạn! U Minh Ma Thần Kiếm!”

“Đinh! Ngài bị Địa Ngục giam giữ 10000 năm, thu hoạch được chung cực ban thưởng ‘Bất Tử Ma Thần Thể’ ! 10 ức nhân vật phản diện điểm!”

Cứ như vậy, Địa Ngục giam giữ càng ngày càng lâu, ban thưởng đếm tới tay bị chuột rút, thẳng đến vạn năm, Diêm Vương cầu hắn nhanh lên đi đầu thai. . .

Tô Lạc xuất thế, thiên địa đều đang run sợ!