0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 166 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ Anh từ nhỏ theo nhặt được sư phụ của nàng học tập ngự thú thuật, sư phụ qua đời sau liền ở yêu cục đánh lao động trẻ em kiếm tiền.

Không nghĩ đến, đi qua hai mươi năm không ai cho nàng che gió che mưa, hiện tại cả người thương bệnh nàng cầm quốc gia kếch xù bồi thường kim về hưu, ngược lại trên trời rơi xuống cự phú cha mẹ thành không được ưa thích hào môn thật thiên kim.

Từ Anh: . . .

Người ở nông thôn, tự bế dưỡng thương, đừng cue