0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 294 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhà Đường diệt vong, chư hầu quật khởi, Thiên Hữu đế bắt nguồn từ trong dân gian, tại Giang Hoài địa khu sáng lập Sở quốc đã mười hai năm, cùng chiếm cứ Trung Nguyên Lương quốc cùng chiếm cứ Hà Đông, U Yên địa khu Tấn quốc, trở thành đương thời cường đại nhất tam đại bá chủ, thiên hạ chinh chiến không ngớt, dân chúng lầm than. . .