0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lý Chu đi vào một cái thế giới tu tiên, nhưng thế giới tu tiên này đã từng bị văn minh khoa học kỹ thuật xâm lấn, vì sinh tồn, đám tu tiên giả bắt đầu truy cầu cực hạn lực phá hoại, thế là thời đại trước tu tiên hệ thống sụp đổ, thời đại mới tu tiên hệ thống quật khởi.

Truyền thống Luyện Khí, dẫn khí nhập thể, kéo dài tuổi thọ. Thời đại mới Luyện Khí, phản ứng phân hạch, từ trường, phản ứng tổng hợp hạt nhân, lực hút, vật chất tối. . . Vũ trụ chi lực, hết thảy để bản thân sử dụng.

Truyền thống Trúc Cơ, một hạt Trúc Cơ Đan, đúc thành vô thượng đạo cơ. Thời đại mới Trúc Cơ, lấy tinh cầu làm cơ sở, hoặc nhập hằng tinh dẫn Đại Nhật Chân Hỏa luyện thể, lại hoặc là nhập lỗ đen lấy khủng bố lực hút đúc thành Vũ Trụ Bất Diệt Thể!

Truyền thống Kim Đan, Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do mình không do trời. Thời đại mới Kim Đan, Kim Đan sụp đổ, hóa thành lỗ đen, lấy hành tinh làm thức ăn, hằng tinh là bánh ngọt, danh xưng hành tẩu lỗ đen!

Lý Chu đi vào dạng này thế giới tu tiên, từng bước một quật khởi, khi hắn thể nội có vô số vũ trụ sinh diệt, vô số tinh cầu sụp đổ, vô số lỗ đen tàn phá bừa bãi lúc, sắp độ kiếp Lý Chu lại trợn tròn mắt.

Thiên kiếp đâu?

Lý Chu: “Thiên kiếp mau xuống đây a, không có thiên kiếp ta làm sao độ kiếp thành tiên, làm sao phi thăng Tiên giới a?”

Tiên giới: “Ngươi không được qua đây. . .”

. . .