0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 13 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Lạc phát hiện mình có thể nhặt người chết đầu óc.

Thế là hắn đi mộ địa nhặt được một cái chết đi Đại Đế đầu óc, quyết định mượn trước đến dùng một chút.

Người khác còn đang vì làm sao Luyện Khí phiền não, như thế nào Trúc Cơ thành công.

Trần Lạc đã bắt đầu cân nhắc Đại Thừa thứ chín mươi chín bộ phương án.