0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 37 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tống Tử Dao đời trước mắt mù tâm mù, bị người lợi dụng cái triệt để, thẳng đến 40 tuổi gả cho Đàm Kim Hạ sau, nhân sinh mới tươi sống rực rỡ.

Trọng sinh sau, nàng trực tiếp nhảy qua sai lầm giai đoạn, xuống nông thôn đi tìm Đàm Kim Hạ.

Ai ngờ vốn cho là ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu đáng thương Đàm Kim Hạ, lại là cái thân cao thể tráng, một đấm đi xuống có thể đập cái hố tháo hán tử!