0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 646 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 rút thưởng + triệu hoán + vô địch + xấu bụng + thăng cấp + sát phạt quả đoán 】

Lý Tín mang theo xuyên qua trước khắc kim trò chơi đại võ hiệp rút thưởng đại bàn quay xuyên qua dị thế giới, trở thành Hắc Phong trại trại chủ.

Khắc kim liền có thể rút ra đủ loại thần công, thần binh lợi khí, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết nhân vật đều có thể triệu hoán tới.

Long Tượng Bàn Nhược, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Cửu Dương, Thiên Đao bát thức. Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Huyết Ẩm Đao. Kiều Phong, Đinh Bằng, Hoàng phu nhân…

Dần dần thế giới này họa phong trở nên không đối. Không đúng, đây là cái thế giới võ hiệp, Tề Thiên Đại Thánh làm sao ra rồi?