0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 268 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Nam bất ngờ tiếp xúc đến một món tên là thế giới yêu ma trò chơi, cũng thu được một loại kỳ lạ thiên phú.

Đang lúc hắn cho là chính mình sẽ tại trong trò chơi đại triển quyền cước thời gian, lại phát hiện đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, chính mình chơi trò chơi cũng không đơn giản.

Mất khống chế người chơi, không chết nhân ma, đoạt xá mà đến yêu vật…

Đủ loại chuyện bất khả tư nghị theo nhau mà đến, thế giới hiện thực từng bước biến đến quỷ dị.

Phát giác được bên người nguy hiểm, Tô Nam quả quyết quyết định lặng lẽ trưởng thành.

Đợi đến trò chơi phủ xuống hiện thực, bỗng nhiên quay đầu, hắn lại phát hiện, chính mình sớm đã thành trong miệng người chơi lớn nhất yêu ma.