0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 65 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quyển sách lại tên: Nói bừa công pháp, đồ đệ ngươi thế mà thành thánh rồi?

【 cao võ thế giới + vô địch + khôi hài + phía sau màn hắc thủ 】

Triệu Bình An xuyên qua cao võ thế giới tiểu sơn thôn, vốn định nếm thử tu luyện, lại không nghĩ rằng mình tư chất thấp, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bởi vì một cái ngẫu nhiên, bị người tưởng lầm là thế ngoại cao nhân, nhất định phải bái sư không thể.

Hắn từ trước đến nay tự xưng là chính nhân quân tử, tự nhiên từ chối thẳng thắn, nhưng đối phương cho thực sự nhiều lắm.

Rơi vào đường cùng, đành phải viện đại một bộ công pháp lừa gạt một chút.

Lại vạn vạn không nghĩ tới —— đồ đệ thế mà tu luyện thành công!

Vừa lúc lúc này Thánh Sư hệ thống kích hoạt thành công: Chỉ cần là giáo sư đồ đệ tu luyện công pháp, gấp trăm ngàn lần bạo kích trả về cho mình!

Thu đại đệ tử Hổ Nha Nha, truyền thụ công pháp, thức tỉnh Bạch Hổ chân hình, gấp trăm lần trả về, kích hoạt Thần thú Bạch Hổ huyết mạch!

Thu Nhị đệ tử Lý Thanh Vân, truyền thụ công pháp, thức tỉnh Thanh Liên Kiếm Quyết, nghìn lần trả về, kích hoạt Thanh Liên kiếm ý, mười bước giết một người. . . .

Từ đó, yêu tộc công chúa, nhân tộc thiên kiêu, Nữ Đế chuyển thế các loại đều trở thành mình truyền đạo giải hoặc chi đệ tử.

Cứ như vậy, Triệu Bình An phát hiện mình vô địch!