0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 33 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngay từ đầu, hệ thống nói cho Khương Miên đây là cứu rỗi bản.

Vì sống, Khương Miên hạn chết ngọt ngào vòng thuộc tính, đem nhận hết khi dễ giẫm lên thiếu niên nhân vật phản diện hộ ở sau người, nghiêm túc chiếu cố, che chở thương tiếc.

Ngày qua ngày, chọc hắn đối với nàng tình căn thâm chủng.

Đương mỹ cường thảm yêu xâm nhập xương lại khó nhổ, hệ thống đột nhiên nói cầm nhầm nhiệm vụ thẻ.

Khương Miên: ? ? ?