0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 281 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lệ Phi Vũ xuyên qua đến phàm nhân trên người Lệ Phi Vũ đoản mệnh quỷ, biết rõ Hàn lão ma thường lấy trộm danh hào của mình.

Giết người phóng hỏa Lệ lão ma, cứu khổ cứu nạn Hàn Thiên Tôn.

Không, nếu ta đến, vậy thì nhất định phải vì mình chính danh, xem ai cho người nào chiêu đen!

Trần duyên, đạp tiên lộ, chiếm thọ nguyên, trải bạch cốt!

Một thế này, ta chính là Lệ Thiên Tôn!