0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 251 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta từng tại Hoa Quả Sơn trước hướng thiên rống giận, cũng từng tại Lôi Phong Tháp hạ đối xà than nhẹ;

Ta từng tại Lan Nhược Tự trong cùng Phật luận đạo, cũng từng tại Trần Đường Quan thượng ngự Long Phi Thiên;

Ta từng lấy Bảo Liên Đăng trong một điểm Hỏa vẫy lui thiên binh, cũng từng hái Phù Tang Thụ thượng một mảnh lá che đậy Kim Ô.

Đây là ta cố sự. Một cái tại truyền thuyết thần thoại trong phát triển người tu tiên cố sự.