0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 122 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sở Hàm Đường xuyên vào một quyển cẩu huyết Mary Sue văn, mọi người đều ái nữ chủ loại kia.

Nhiệm vụ của nàng vừa không phải công lược nam chủ, cũng không phải công lược điên phê nam nhị hoặc nhân vật phản diện, mà là công lược nữ chủ. . .

Sở Hàm Đường: “? ? ?”

Trừ đó ra, nàng còn muốn bồi điên phê nam nhị Tạ Tự Hoài đi xong thuộc về hắn nội dung cốt truyện, còn lại thời gian có thể tại phật hệ trong vượt qua.