0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 756 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tắm rửa ngã xuống Lý Huyền mở mắt ra, phát hiện mình biến thành một cái mèo con, còn bị nuôi dưỡng ở trong hoàng cung.

Nũng nịu, ngủ, phơi thái dương, làm mèo hẳn là so làm người dễ dàng a?

Lý Huyền vốn định theo mình thân phận cao quý tiểu chủ nhận hết cả đời ân sủng, hưởng thụ bị thích một đời.

Đáng tiếc sinh hoạt không dễ, miêu miêu thở dài, không có Lý Huyền cái nhà này đều phải tán.

Đêm hôm ấy, hắn chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, từ đó liền đi lên một con đường không có lối về.

【 Hổ Hình Thập Thức: 1% 】

Lý Huyền: Này! Hoàng cung Ngự Miêu ở đây, bọn chuột nhắt còn không thúc thủ chịu trói!