0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 152 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cha ruột là tu tiên giới Độ Kiếp đại lão, trình tuyết cho rằng sau này có thể sống được tiêu dao tự tại, không nghĩ đến giúp cha mẹ chạy cái chân công phu, hai người kia liền phi thăng!

Trình Tuyết: Ta đánh xì dầu trở về( ﹡ˆoˆ﹡ )

Ngọa tào! Nhà ta? ! ┗(@ ro@;)┛