0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 415 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Kéo dài trăm triệu dặm Vạn Thọ Sơn, trong núi có tiên ở.

Trường sinh bất lão có pháp lực, cùng thiên đồng thọ đạo trước tiên.

Từ nhỏ bầu bạn có nhân sâm cây, Thiên Địa Bảo Giám lực vô biên.

Núi sông địa mạch tôn là tổ, cùng đời cùng quân hào Trấn Nguyên.