0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 166 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trắng đêm tu tiên cuối cùng thành Tiên mà đi Bạch Nhất Tâm tỉnh lại lần nữa, cũng là đi tới Hoàn Mỹ Thế Giới.

Không có có trời sinh tự mang bảo thuật Chí Tôn Cốt, không có có thể khám phá tất cả hư ảo Trùng Đồng, dựa vào một cái bảng trò chơi, lấy try hard nhập đạo, phàm nhân như thường có thể đạp lên cực đỉnh!

Ta muốn thành Tiên tiêu dao tự tại, ta như thành Đế vạn cổ xưng tôn!