0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 435 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Tiên tử đừng sợ, ta không phải ma đầu.”

“Thế nhưng là ngươi huyết hải dị tượng, Bạch Cốt Đạo Cung, ức vạn Sinh Hồn phiên, Diệt Thế Thiên Ma đao, đều chứng minh ngươi là ma đầu.”

“Tiên tử ngươi tướng, kỳ thật ta là đeo đao người tốt, ta vừa mới giết chết người này mới là ma đầu.”

“. . . Hắn là ta tướng công!”

Quý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng.

Đây thật là thật là khéo.