0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 875 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Ta lập lại một lần, ta là phàm nhân, ta thật là phàm nhân a!” Lục Phàm tuyệt vọng hô to.

“Đã hiểu, Lục đại ca đã đạt thành tiên hóa phàm chi cảnh!”

“Tê. . . Thật không hổ là vạn giới đệ nhất thiên kiêu, kinh khủng như vậy!”

“Lục đại ca có Tiên Đế chi tư!”

“Lục bá bá! Dẹp yên Long Hải Ma Quật nhiệm vụ, cầu mang a! !”

Một đám vạn giới thiên kiêu bao vây tại Lục Phàm bên cạnh, muốn làm Lục Phàm tiểu đệ.

【 huyễn tưởng giá trị +666 】 【 huyễn tưởng giá trị +996 】

【 Vân Kiều Đế Nữ huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hóa phàm Tiên thể 】

Ta mẹ nó chính là cái thái kê, ta mang ngươi muội a!

Lục Phàm một mặt tuyệt vọng nhìn xem cầu mang đám người.

Thẳng đến Lục Phàm thật dựa vào đám người huyễn tưởng giá trị trở thành chí cao.

Đám người: “Ngươi nhìn, ta phán đoán đến không sai đi, Lục đại ca chính là nghịch thiên yêu nghiệt.”

Lục Phàm: . . . , 6