0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 416 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Triều Dương bình bình đạm đạm còn sống hơn hai mươi năm, lại bị đột nhiên xuất hiện “Thức tỉnh” nhiễu loạn nhân sinh —— hắn thức tỉnh trở thành Ác Ma trong truyền thuyết dựa vào nguyện lực mà sống.

Tin tức xấu là, trên thế giới này đã khó tìm còn nguyện lực.

Tin tức tốt là, hắn tại trước khi chết đói, kéo ra một đầu thông đạo tiến về dị thế giới, mà lại nguyện lực phong phú.

Tin tức xấu là, đại bộ phận nguyện lực đều có chủ.

Tin tức tốt là, không ai so hắn càng hiểu cầu nguyện.

Triều Dương ban đầu chỉ là vì sống sót mà đáp lại cầu nguyện, nhưng theo làm lớn làm mạnh, hắn đem việc này biến thành sản nghiệp.

Nơi mà rất nhiều nguyện vọng đều có thể có thể thực hiện, chính là 【 nhạc viên 】.