0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 378 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi nói tu luyện không thú vị, ta vì ngươi gieo xuống biển hoa.

Ngươi nói bầu trời đêm yên tĩnh, ta vì ngươi đốt pháo hoa.

Ngươi nói vũ khí đơn điệu, ta vì ngươi rèn đúc thần binh.

Ngươi nói dài đường dài dằng dặc, ta cùng ngươi cùng nhau hành tẩu.

Thực tình không đổi được thực tình, sẽ chỉ làm ngươi cảm giác đúng lẽ thường ứng làm.

Không có được vĩnh viễn tại bạo động, thế nhưng là bị thiên ái không thể tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc a.