0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 153 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quý Hạ Chanh cùng Kiều Sâm Bắc cử hành tiệc đính hôn hôm nay, Kiều Sâm Bắc tiền nhiệm tao ngộ tai nạn xe cộ, tay sát phá điểm da.

Truyền thông chụp được Kiều Sâm Bắc một thân lễ phục, vội vàng đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường hình ảnh.

Hot search thượng “Tiền nhiệm phát sinh tai nạn xe cộ có nên hay không bỏ tiệc đính hôn đi hiện trường” đề tài, bạo suốt một ngày.

Tân hôn văn nghệ hợp đồng đã ký, nguyên đặt đính hôn đối tượng lại không thể muốn.

Quý Hạ Chanh rượu làm người gan dạ, quải một cái thanh tú tuấn lãng trích tiên đồng dạng, ở trong núi ẩn cư tu sĩ, cùng nàng cùng một chỗ thượng văn nghệ.