0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 332 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dị thú giáng lâm, toàn cầu cao võ, chỉ cần đánh dị thú, người người có khen thưởng, mà phần thưởng của ta, có thể tự động tăng bội phần!

“Ting!”

“Chúc mừng kí chủ thu được khen thưởng, chính đang tùy cơ tăng bội phần!”

“Tùy cơ phiên 999 lần!”