0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 82 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ vô địch + hệ thống + không nữ chủ + du lịch + thoải mái sảng văn ]

Dạ Tử Thần xuyên qua huyền huyễn thế giới,

Bắt đầu khóa lại chư thiên vô địch hệ thống!

[ đinh! Chúc mừng chủ nhân thu được Tiên Đế đỉnh phong tu vi! ]

[ đinh! Chúc mừng chủ nhân thu được chúa tể đồng tử! ]

[ đinh! Chúc mừng chủ nhân thu được Đế Thiên tiên kiếm! ]

… …

Bắt đầu liền là Tiên Đế! Ta đã vô địch!

Thế gian này lại có ai có thể như Dạ Tử Thần đồng dạng tiêu diêu tự tại

‘ ‘Đã như vậy, vậy liền đi nhìn một chút cái này chư thiên vạn giới a!’ ‘

Hắn gặp qua nhân gian ấm lạnh,

Làm lên tiệm thuốc trị bệnh cứu người;

Cũng cầm lên kiếm chém về phía thần ma,

Làm cái kia vô thượng Kiếm Tiên!

Đây là một cái thân hoài max cấp tu vi đi thế gian, vạn giới ngạo du cố sự!

Tuyệt đối vô địch! Không thăng cấp!