0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 233 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 trường sinh + thường ngày sinh hoạt + làm ruộng + cẩu đạo + không đao 】

Giang Tuyền xuyên qua đến tu tiên thế giới, bắt đầu trực tiếp trường sinh, thế nhưng lại không có tư chất không thể tu luyện, đã như vậy, vậy liền đem chư thiên vạn đạo đều tu đầy, lại tu tiên, thế là Giang Tuyền nhập thế trải nghiệm nhân sinh muôn màu, luyện khí, luyện đan, phù triện, trận pháp, cầm kỳ thư họa, nhân quả, luân hồi. . .

Toàn diện tu đầy.