0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 235 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hiện đại nhà giàu nữ Lương Huỳnh xuyên qua.

Tin tức tốt là nàng xuyên thành công chúa của một nước.

Tin tức xấu là quốc vong!

Vì bảo trụ nữ quyến danh tiết, lão hoàng đế tự tay đem một đám phi tần cùng chưa gả khuê nữ nhóm đưa lên hoàng tuyền.

Lương Huỳnh bị lụa trắng siết được gần chết khi ông trời mở mắt, phản quân công tiến đại điện, lão hoàng đế đi đời nhà ma, nàng thở thoi thóp đổ vào trong đống người chết có thể may mắn còn tồn tại.

Sau này nàng may mắn chạy ra hoàng thành, lại bất hạnh bị một đám càn rỡ thổ phỉ cướp đến sơn trại trong làm khổ dịch.

Thổ phỉ đầu lĩnh gia lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lương Huỳnh.

Kia tiểu nương tử mặt sinh được xinh đẹp, eo nhỏ mông tròn, vừa thấy liền hảo dưỡng.

Vì thế lão thái thái đánh nhịp cho nàng thăng chức tăng lương, nhường nàng chuyển cương làm áp trại phu nhân!