0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 99 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quý Nhiêu là thành Bắc hào môn Quý gia duy nhất chính quy thiên kim, tập trăm ngàn sủng ái, chúng tinh phủng nguyệt, xinh đẹp kiêu căng.

Thương gia người cầm quyền Thương Ngôn Tân nho nhã nhã nhặn, tính tình ôn hòa đoan chính, tục truyền là cái khiêm khiêm quân tử.

Hai người quăng tám sào cũng không tới.