0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 127 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta một kiếm, quét ngang thiên hạ

Nơi ta đi qua, vạn linh triều bái

Thiên tài? Cường giả, đều là rác rưởi

Thượng thiên hạ địa, ai dám cùng ta tranh phong?