0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 384 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 Tức Điên Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Hoàng Hậu Mang Thai Ta Hài Tử 】

Quốc sắc thiên hương Trưởng Tôn hoàng hậu, địa vị ti tiện nhân vật chính Dương Hoa. Hai cái vốn không nên có mảy may gặp nhau người, dưới cơ duyên xảo hợp gặp lại.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Dương Hoa ác từ tâm lên, khi nhục Trưởng Tôn hoàng hậu.

Thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân, biết được việc này sau đó, nổi giận! Thề phải diệt Dương Hoa cửu tộc!

Bất quá, ta có hệ thống, ngươi Lý Thế Dân, có thể làm khó dễ được ta?