0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 252 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt luân, không khí vận kề bên người, cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu công kích, tráng niên mất sớm.

Mà thế gian đủ loại cơ duyên, cũng chỉ có thể khí vận gia thân người mang tới.

‘Gia nhập Thương Ngô phái có thể đạt được cơ duyên giá trị +1 ‘

‘Đã gia nhập Thương Ngô phái, cơ duyên giá trị +1 ‘

‘Chọn môn học « Hàng Sương Dưỡng Luân Kinh » có thể đạt được cơ duyên giá trị +2 ‘

‘Đã chọn tu « Hàng Sương Dưỡng Luân Kinh », cơ duyên giá trị +2 ‘

“Lại để các ngươi những ngày này mới chậm rãi đánh , chờ ta khí vận gia thân, những này cơ duyên đều là vật trong túi ta!” Khổng Giao nhìn xem trên đỉnh đầu thuộc về mình kia càng ngày càng cường thịnh khí vận, bình chân như vại.