0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 32 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

∞ là biểu thị vô cùng lớn ký hiệu, khi có được vô tận điểm kỹ năng sẽ như thế nào?

Sống lại một đời, có được vô tận điểm kỹ năng, bất luận cái gì kỹ năng nháy mắt max cấp, Chung Lâm muốn nhìn một chút cửu thiên chi thượng đến cùng là ai.

. . .

Đây là một cái người thường xuyên qua dị giới, bằng vào vô tận điểm kỹ năng đại sát tứ phương cố sự.

. . .