0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 118 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đây là một cái dân gian võ đạo thế lực lăng ngang ngược, trở binh theo hiểm, vòng tự lập, xa chế triều đình, lộng quyền đoạt lợi, làm loạn triều cương thế giới.

Nhân vật chính Tần Uy xuyên việt mà đến, trở thành Đại Ly Hoàng Triều Trấn Vũ Ti Trấn Vũ Sứ.

Đối mặt thế gian đều là địch tình cảnh, Tần Uy cùng chúng triệu hoán nhân vật thề phải đánh vỡ hết thảy xiềng xích, trấn áp thiên hạ võ đạo.

Uy mãnh hi hữu thớt Vũ Văn Thành Đô.

Bụng dạ lỗi lạc, phóng khoáng thản nhiên Thiết Thủ Thiết Du Hạ.

Mưu lược vô song, thủ đoạn ngoan tuyệt Lý Nho.

Thiên Ngoại Phi Tiên Bạch Vân Thành Chủ Diệp Cô Thành.

Kinh tài diễm diễm Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa.