0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 462 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giang Thần xuyên việt toàn dân lĩnh chủ Lam Tinh thế giới, bắt đầu thu hoạch được Tạo Hóa Thần Thạch, có thể cường hóa vạn vật.

【 phổ thông anh hùng lệnh 】→ 【 truyền thuyết anh hùng lệnh 】: Bắt đầu triệu hoán nữ đế.

【 phổ thông binh phù 】→ 【 truyền thuyết binh phù 】: Cự Long xuất thế, lấy một địch vạn.

【 hồ bơi 】→ 【 Thiên Sứ Chuyển Sinh Trì 】: Vô tận Thiên Sứ, kinh ngạc đến ngây người.

【 phổ thông cây non 】→ 【 Thế Giới Chi Thụ 】: Trọng kiến vương đình, Tinh Linh cúi đầu.

【 rỉ sét thiết kiếm 】→ 【 Hiên Viên Kiếm 】: Kiếm Tiên Lý Hàn Y, một kiếm trảm vạn ma.

Chú tạo bất hủ Thần Vực, nghịch phạt tiên thần phật ma, chân đạp chư thiên vạn giới.

Giang Thần: Tài phú, thực lực, địa vị, mỹ nữ, bất hủ sinh mệnh…

Ta, tất cả đều muốn.