0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 30 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tên truyện tranh: Toàn Cầu Quỷ Dị Thời Đại

“Keng, ngươi Quỷ Linh ‘Hồng Y tiểu cô nương’ giết chết một con khủng bố cấp quỷ thắt cổ, kinh nghiệm + 100.”

“Keng, ngươi Quỷ Linh ‘Giá Y Tân Nương’ giết chết vô giải cấp Quỷ Vương, kinh nghiệm + 1000.”

“Keng, ngươi Quỷ Linh ‘Nghìn năm Cương Thi Nữ Vương’ giết chết. . . .”

Xuyên việt đến khủng bố sống lại một trăm năm sau thế giới song song.

100 năm, nhân loại chỉ còn lại có một phần mười, quỷ số lượng đã vượt qua nhân loại!

Vì sinh tồn, mỗi cá nhân từ sanh ra được bắt đầu, đều cần tuyển trạch một cái “Bạn Sinh Quỷ Linh”, cũng không ngừng bồi dưỡng mình Bạn Sinh Quỷ Linh, lấy quỷ chế quỷ.

Toàn cầu tiến nhập cùng quỷ cùng tồn tại khủng bố thời đại!

Dắt hệ thống xuyên việt mà đến Lâm Phong thình lình phát hiện, hắn không chỉ có thể sở hữu nhiều Bạn Sinh Quỷ Linh.

Mượn hệ thống, Bạn Sinh Quỷ Linh còn có thể ung dung thăng cấp!

Không cẩn thận, Lâm Phong bồi dưỡng được Quỷ Linh vô địch, cả thế giới cũng vì đó lạnh run!

QUỶ LINH CẤP BẬC :

Hằng ngày cấp (lv0), Phổ thông cấp (lv1), Nguy hiểm cấp (lv2),Hung hiểm cấp (lv3), Khủng bố cấp (lv4), Ác Mộng Cấp (lv5), Trí mạng cấp (lv6), Tai Nạn cấp (lv7), Địa Ngục cấp (lv8), Diệt Thế cấp(lv9), Vô giải cấp (lv10)…

❄ ✫Tiểu La Lỵ Quỷ Linh: Đồng Đồng : ref.vn/m4beyc

❄ ✫Giá Y Tân Nương: ref.vn/n60uvb

❄ ✫ Bức tranh Phượng Hoàng Vu Phi treo ở Quỷ Vực của Giá Y Tân Nương : ref.vn/nvsxs6

❄ ✫ Quỷ Họa : ref.vn/wvy4w7

❄ ✫Quỷ trong ô:

Ảnh 1: ref.vn/h69fhu

Ảnh động Quỷ trong ô, buổi tối đừng xem: ref.vn/m5wfbu

❄ ✫Trác Linh cùng Trác Vũ: ref.vn/0qd67p

Tag: Sảng văn, hậu cung, khủng bố

TÁC RA FULL 500C, 1 TRIỆU 6 CHỮ, ĐÃ RA PHẦN 2, UP NHANH END PHẦN 1 ĐỂ UP PHẦN 2 LUÔN