0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 0 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Thái Lai xuyên qua đến binh hoang mã loạn, yêu ma hoành hành thế giới, võ đạo tư chất thường thường, phí thời gian tuế nguyệt, năm đó một trăm, đứng như lâu la.

Nhưng Tô Thái Lai phát hiện, khi hắn tuổi tròn trăm tuổi thời điểm, tuế nguyệt ở trên người hắn đảo ngược, bắt đầu 【 phản lão hoàn đồng 】, mỗi đi qua một ngày, liền tuổi trẻ một ngày, lại 【 thiên phú 】, 【 ngộ tính 】 tùy theo vô hạn tăng trưởng!

Thiên Xà Thôn Nhật Công: Thiên Xà thôn nhật, đốt sạch thân thể tàn phế, mỗi một lần tử vong đều là một lần trùng sinh!

Trường Sinh Nội Đan Thuật: Nội đan thăng hoa, Kim Đan vô khuyết, Vũ Hóa Phi Tiên, mệnh ta do ta không do trời!

Ma Cực Bàn Nhược Long Tượng Công: Ma Cực Bàn Nhược vô tận tận, công lực vô cùng vô tận, mười ba con Cổ Long Thần Tượng Chi Lực gia thân, đập vụn thiên đường địa ngục!

Mặt trời mọc mặt trăng lặn, xuân đi thu đến, phản lão hoàn đồng Tô Thái Lai vững vàng phát dục, cẩn thận tự kiềm chế, từng bước một hướng đi trường sinh Bất Hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt con đường, ngồi xem tuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền!