0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 19 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cầu đạo như hoả

Kỳ mệnh như lương

Nhi tính hỏa chủng

Vĩnh bất tức diệt.

Một quyển sách ( Dưỡng Sinh Chủ), đem Chu Thanh dẫn vào kỳ quái tiên hiệp thế giới.

Từ nay về sau chỉ vì nhảy ra tam giới, không tại Ngũ Hành, trở thành cái kia siêu thoát hết thảy gông cùm xiềng xích tồn tại.