0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 511 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Trường Ca xuyên việt thành nghèo rớt mùng tơi Đạo Thiên tông tông chủ, kích hoạt hệ thống, tự thân tu vi tương đương toàn tông môn tổng cộng, chỉ cần thu đồ đệ liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ!

Đại đệ tử khí vận chi tử, nhị đệ tử cổ quốc công chúa, tam đệ tử Thiên Mệnh Nữ Đế. . .

“A? Đạo Thiên tông không phải đã sớm diệt vong sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu?”

Đợi thế nhân kịp phản ứng lúc, Đạo Thiên tông sớm đã vô địch tại thế, bắt đầu thanh toán hết thảy!