0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 122 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chỉ vì cha là con thứ, mẹ là con thứ.

Cho nên cứ việc Ngọc Đồng là chính thất sở xuất đích nữ, nàng như cũ được người xưng là thứ nghiệt con gái, không bị thừa nhận là chính tông đích nữ.

Có thể Ngọc Đồng cảm thấy quan trọng không phải đích thứ, mà là có thể hay không sống được thoải mái lúc này mới quan trọng.