0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 45 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ba năm thành tâm đối đãi, lại mang đến một cái phản bội vô tình! Thiếu niên Lâm Tiêu, mạch khí bị đoạt, may mắn được truyền thừa vô thượng, linh kiếm nhận chủ, phệ vạn vật sinh linh, tu công pháp nghịch thiên, thiếu niên từ thành nhỏ đi ra, từ đây bước lên kiếm đạo hành trình! Nhất kiếm phá sơn hà, nhất kiếm vỡ thương khung, nhất kiếm định sinh tử!

P/S: Mình mới convert mấy chục chương truyện thì thấy vẫn theo motip trước đây, anh em nào thích đọc có thể theo dõi, mình cảm ơn!