0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 627 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ông trời đền bù cho người cần cù, nỗ lực tất có hồi báo.

Mà lại một phần cày cấy, còn có phần trăm thu hoạch!

Cho nên nói, tu tiên loại chuyện này, không phải có tay là được sao?