0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 68 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lần thứ nhất kỳ ngộ, nhượng sở tử phong đã nhận được Huyền Thiên đại đế truyền thừa, rời núi về sau sở tử phong đi đại học, lại đắc tội địa phương đại nhân vật, dẫn xuất sở tử phong hiển hách thân thế. Gia tộc đoạt quyền, âm mưu tính toán, càng có lánh đời Tu Chân giả, cổ võ thế gia, dị năng giả, các loại dị tộc hoá trang lên sân khấu! Bán ra pháp bảo, đầu cơ trục lợi đan dược, thành lập dưới mặt đất vương triều, buôn bán đế quốc, thu bốn Phương tiểu đệ, quân lâm thiên hạ! Đứng tại quyền thế đỉnh phong nhất, sở tử phong thình lình rống to một câu: “Phạm ta Hoa Hạ Thiên uy người, mặc dù xa tất tru.” …