0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 53 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« thần hào văn »+ « phú nhị đại »+ « sảng văn »

Tô Bạch thu hoạch được « thổ lộ liền có ban thưởng » hệ thống, bắt đầu thổ lộ Nhiệt Ba, thu hoạch được bên trên thành phố công ty!

Thổ lộ nhất thời thoải mái, một mực thổ lộ một mực thoải mái.

Giá trị ngàn ức tập đoàn công ty, giá trị vạn ức siêu cấp hắc khoa kỹ, toàn bộ đóng gói trực tiếp đưa!

Tô Bạch: Đi đến nhân sinh đỉnh phong chỉ đơn giản như vậy!2