0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 758 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Luyện khí hệ thống, dung võ hệ thống, triệu hoán hệ thống, hối đoái hệ thống…

Trang bị cửa hàng, dược phẩm cửa hàng, danh vọng cửa hàng, công pháp cửa hàng…

Chân khí thủy, linh khí thủy, khôi phục năng lượng Lam dược thủy, chữa trị thương thế Hồng dược thủy, còn có các loại năng lượng quyển trục, trận pháp quyển trục, tiến cấp đan, nhiệm vụ danh hiệu…

Đây là một cái game hệ thống, Tiêu Diệp là nhân vật trong game duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ, cởi bỏ niêm phong hệ thống cùng các loại công năng, thu được phong phú nhiệm vụ khen thưởng!

Nhanh chóng học công pháp, dung hợp võ kỹ, triệu hoán thần binh!

Thần cấp hệ thống, vạn tượng thần thông, chơi đùa dị giới!