0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 97 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com.vn – Trợ lý đi lại đưa cho Hoàng Thiên một bản hợp đồng, nội dung của hợp đồng là tham gia các hoạt động do tổ sản xuất chương trình sắp xếp, tất cả những hoạt động này sẽ được quay lại và chiếu trên toàn cầu. Đương nhiên là Hoàng Thiên được làm một trong tám thành viên chính thức của chương trình. Hoàng Thiên đọc qua bản hợp đồng một lượt rồi lấy một cây bút trên bàn cầm lên, ký vài dòng ở gần cuối trang giấy. Sau đó đưa lại bản hợp đồng này cho Hạ An.