0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 0.9K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lục Phàm xuyên qua đến tam quốc, trở thành Tào Tháo thủ hạ một tân binh.

Hạ Phi thành dưới, hai quân kịch chiến.

Vốn là pháo hôi Lục Phàm, hướng vận mệnh phát ra toàn lực một kích.

Tào Tháo: Lục Phàm là thượng thiên đưa tới giúp ta nhất thống thiên hạ sao?

Lưu Bị: Như đến Lục Phàm tương trợ, giúp đỡ Hán thất, ở trong tầm tay.

Viên Thiệu: Lục Phàm, đến đây đi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể tặng cho ngươi.

Điêu Thuyền: Phu quân yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản tốt cái nhà này.

Chân Mật: Hắn là vì ta mà đến?

Tào Ngang: Lục đại ca, đăng cơ ngày đó, có thể làm bạn với ta sao?

Từ đó thiên hạ nhiều một cái lục tặc.