0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 473 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua tiên hiệp thế giới, Chu Du thức hải bên trong xuất hiện 【 Đại Đạo Đơn Giản Nhất 】 kim ấn, trong sinh hoạt to to nhỏ nhỏ kỹ năng đều có thể trở thành năng lực của hắn cùng kỹ năng.

【 quét rác: Một môn rất đơn giản học vấn, học thành có thể tăng lên thần thức, khiến người ta càng chuyên chú! 】

【 trồng trọt: Một môn rất đơn giản học vấn, học thành có thể tăng lên khí lực! 】

【 câu cá: Rất có kỹ xảo học vấn, nhưng không nhiều, học thành có thể tăng lên phản ứng tốc độ! 】

【 Khai Mạch quyết: Mỗi ngày chỉ cần hai canh giờ, trăm ngày có thể thành! 】

【 Hỏa Đạn thuật: Mỗi ngày một giờ, mười ngày có thể đại thành! 】

Chu Du ở chếch một góc, ngày qua ngày, kiên trì không ngừng, cũng có thể trường sinh bất lão, thành tiên làm tổ!